وبلاگ ها

کارهایی که با دنده اتوماتیک نباید انجام بدهید

کارهایی که با دنده اتوماتیک نباید انجام بدهید

کارهایی که با دنده اتوماتیک نباید انجام بدهیددر زمان روشن کردن اتومبیل هرگز دنده را در حالت خلاص یا  N قرار ندهیدو دور موتور را بالا ببرید چرا که...

نویسنده : Alireza Khodabandeh /   0 دیدگاه
7 دلیل یاتاقان زدن موتور خودرو

7 دلیل یاتاقان زدن موتور خودرو

7 دلیل یاتاقان زدن موتور خودرومقدمه : یاتاقان زدن موتور خودرو یکی از خبرهای ناگواره که هیچ کس دوست نداره بشنوه. بین میل لنگ و یاتاقان همیشه یه لایه ای...

نویسنده : Alireza Khodabandeh /   0 دیدگاه
عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 9

عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 9

...

نویسنده : Khodabandeh /   0 دیدگاه
عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 8

عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 8

...

نویسنده : Alireza Khodabandeh /   0 دیدگاه
عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 7

عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 7

...

نویسنده : Alireza Khodabandeh /   0 دیدگاه
عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 6

عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 6

...

نویسنده : Alireza Khodabandeh /   0 دیدگاه
عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 5

عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 5

...

نویسنده : Khodabandeh /   0 دیدگاه
عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 3

عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 3

...

نویسنده : Khodabandeh /   0 دیدگاه
عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 2

عنوان وبلاگ فروشگاه || شماره 2

...

نویسنده : Alireza Khodabandeh /   0 دیدگاه